⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

2 Politisk styring

2.1 Innledning

Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven. Rennesøy kommunes ordfører er Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet.

Kommunestyret er etter valget høsten 2015 politisk sammensatt slik:

Parti Antall
representanter
Senterpartiet 5
Krf 3
AP 3
Høyre 6
Frp 4
Totalt 21
Tabell 2.1 Politisk sammensetning

2.2 Politisk behandling 2017

Møtefrekvens og antall saker til behandling i 2017:

Styre, utvalgMøtefrekvensAntall sakerAntall orienteringssaker
Kommunestyre77426
Formannskapet64328
Partssammensatt utvalg558
Planutvalget51110
Hovedutvalg for miljø og utvikling53016
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg71225
Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling2136
Arbeidsmiljøutvalget477
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse71929
Valgstyre14 
Klagenemnda22 
Klientutvalget   
Overtakstnemnda   
Forhandlingsutvalget22 
Byggekomitè5 46
Tabell 2.2 Politisk behandling
Last ned tabelldata (Excel)

Det ble produsert noe færre saker til formannskapet og kommunestyret i 2017 enn 2016. Årsaken til dette var at det i 2017 ble innført orienteringssaker.

Kommunestyret vedtok opprettelse av Kommunereformutvalget i sak 43/17. Utvalget skal behandle saker som berører arbeidet med kommunereformen/Nye stavanger. Kommunereformutvalget skal forberede og legge til rette fellesnemndas saksbehandling samt innstille til nemnda.

Kommunestyret vedtok i sak 45/17 i møtet den 14. september 2017 og slå sammen planutvalget og hovedutvalg for miljø og utvikling. Det nye utvalget fikk navnet hovedutvalg for plan, miljø og utvikling (PMU).

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg (KOO) ble besluttet nedlagt i behandling av sak 66/17 – Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021. Saker tilhørende dette utvalget vil fremover bli behandlet i formannskapet.